Musikterapi

_Z7B0080

Musikterapi skaber kontakt til de selvhelbredende kræfter
Musikken kan repræsenterer et rum, du går ind i eller et andet univers, som kan spejle sider af dig, som er i spil lige nu eller sider, som du måske ikke er bevidste om er der. Musikken skaber kontakt til de selvhelbredende kræfter, vi alle sammen har liggende i os. Ved at kombinere musikken og den verbale dialog i terapien hjælper du hovedet og kroppen til at hænge sammen, og det giver en oplevelse af helhed. Netop det er metoden Indre rejse til musik et udtryk for. Læs om den her.

Den musik, der bruges i musikterapi og Indre rejser til musik, er hovedsagligt udvalgte stykker af musik, oftest klassisk musik. Musikken skaber et rum omkring rejsen og fungerer som et spejl på den problemstilling, der rører sig i dig. Musikken bevæger dig og når ind til livet i dig. Den hjælper dig til at være med dine følelser og rumme dem, og den er katalysator for, at der kan ske en transformation og en healing.

Problemstillinger, jeg har gode erfaringer med at anvende musikterapi til

  • sorg og krise
  • chok og traumer
  • fobier
  • angst
  • personlig udvikling (f.eks. konkrete situationer, relationer, oplevelser, drømme, kropsområder m.m., som ønskes belyst og bearbejdet)
  • regression til tidligere tidspunkter/oplevelser i livet, som har brug for at blive helet.

Kontakt mig, hvis du vil vide mere.