Terapeutiske metoder

Min teoretiske baggrund og grundlaget for min praksis udspringer af en forståelse af mennesket som bestående af  krop, psyke  og ånd, som samspiller med hinanden og som ikke kan ses uafhængigt af hinanden.  Så når jeg sidder overfor et menneske der er i krise ,har en sygdom eller er ude af ballance vil symptomerne afspejle sig på mange planer. Her bliver jeg ikke  hængende ved symptomerne , men forholder mig til hvordan det hele menneske har det og søger at finde hen til den evt. årsag til problemerne. Måden vi tænker på , lever  på og forholder os til os selv og andre på har indvirkning på vores generelle helbredstilstand.

I min praksis anvender jeg mange forskellige metoder og redskaber. Udover samtale , bruger jeg  kropsterapi( bl.a.  S.E-metoden), musikterapi, opmærksomheds og energiøvelser (mindfuldness), drømmeforståelse, tegneterapi og familieopstilling.

Uddybning af de terapeutiske metoder , jeg arbejder med:

Hypnoterapi
Musikterapi
Stemmetræning og sangterapi
Mindfulness og meditation.