Lydterapi og stemmetræning

_Z7B0066

Vokal lydterapi  er en metode, hvor sang og toning anvendes, som en hjælp til at afbalancere krop og sind. I vokal lydterapi kan du enten modtage lydbehandling eller selv lære at bruge det.

Når du modtager lydterapi foregår det på den måde:

Terapeuten synger til din krop og finder ved hjælp af en lydscanning , den tone der resonerer med din krop. Det sted, hvor lyd og krop går i resonans med hinanden, kan tonen komme ind. Lyden går herfra direkte ind og sætter en bevægelse i gang.  Udgangspunktet er at lyden altid vil gå hen til det sted i kroppen, hvor der sidder spændinger som blokerer for at livsenergien kan flyde frit. Lydens vibration er med til at løsne op for de spændinger og blokeringer den støder på, med henblik på at genoprette harmoni og naturligt flow i din krop.

Du kan også lære hvordan du selv kan bruge den vokale lydterapi som et redskab til at skabe harmoni og balance i krop og sind.

Problemstillinger jeg har gode erfaringer med i forhold til lydbehandlingen:

Fysiske sygdomme

Stress

tinnitus

Depression

posttraumatisk stress

angst

fobier

lavt selvværd/selvtillid

Stemmetræning og sangterapi:

Det siges at stemmen er sjælens spejl. Den afspejler vores almene tilstand både fysisk, psykisk og åndeligt. Ofte kan man høre, hvordan andre mennesker har det ved at lytte til deres stemme. Du har måske også lagt mærke til, at din egen stemme ændrer sig i forhold til, hvordan du har det.

Arbejdet med  stemmen kan hjælpe dig i kontakt med din sårbarhed og din kraft. Det kan bl.a. styrke din personlige gennemslagskraft og give øget selvtillid og selvværd.

En session i sangterapi vil altid indeholde grundig vejledning og undervisning i åndedræts-teknik, kropsholdning, stemme og sangteknik.

 

 

Kontakt mig, hvis du vil vide mere.