Praktisk info og priser

imagesCAO605OS

Honorartaksten er i øjeblikket 950 kroner for 1 time.

For en telefonkonsultation af 50 min. varighed er prisen 600 kr.

Har du fået en henvisning fra lægen, er din egenbetaling i øjeblikket 412,75 kr. ved første konsultation og 344,17 kr. pr. gang ved anden samt de efterfølgende konsultationer

Her kan du læse, hvilke kriterier der skal være opfyldt for at få en henvisning fra lægen og få tilskud fra sygesikringen. Du skal høre ind under en af følgende kategorier:

 1. røveri-, volds- og voldtægtsofre
 2. trafik- og ulykkesofre
 3. pårørende til alvorligt psykisk syge personer
 4. personer ramt af en alvorligt invaliderende sygdom
 5. pårørende til personer ramt af en alvorligt invaliderende sygdom
 6. pårørende ved dødsfald
 7. personer, der har forsøgt selvmord
 8. kvinder, der, som følge af misdannelser el. lign. ved barnet, får foretaget en provokeret abort efter 12. graviditetsuge.
 9. incest
 10. depression (Det er muligt at få 2 henvisninger for depression)
 11. angst.

Brug af sundhedssikring
Hvis du har en sundhedsforsikring, er der mulighed for at få betalt din psykologhjælp ad den vej. Du kan også undersøge, om din arbejdsplads har tegnet en forsikring, som sikrer medarbejdere psykologhjælp. Så kan du få dine udgifter dækket derigennem.

Afbudsbetingelser
Ved afbud samme dag eller ved udeblivelse betales det fulde honorar. Afbud skal ske dagen før inden kl. 16, hvis du vil undgå at betale for timen.