Indre rejse til musik

_Z7B0023

Indre rejse til musik er en terapimetode, hvor vi arbejder i en ændret bevidsthedstilstand eller meditativt, så adgangen til underbevidstheden og ubevidste lag er tilgængelig. Metoden består af 4 faser og foregår sådan her:

1) En indledende samtale, hvor vi taler om, hvilken problemstilling der fylder i dit liv her og nu, og hvad du som udgangspunkt gerne vil arbejde med og have fokus på.

2) På baggrund af det fokus, vi aftaler, finder jeg et musikprogram, som danner ramme omkring rejsen. Musikken hjælper til ved at sætte et spejl op i forhold til det, der udspiller sig i dit indre følelsesmæssige landskab lige nu.

3) Du guides ind i en afspænding, hvor du er i en dyb, afslappet tilstand, men samtidig er i dialog med mig under hele rejsen. Jeg er med som din rejsekammerat og stiller spørgsmål undervejs og guider i det omfang, der er brug for det. Rejsen går i gang ved, at du føres hen til udgangspositionen, og musikken starter. Musikken og dine følelser og indre ressourcer vil hjælpe med til at skabe den oplevelse, som du har brug for her og nu – i form af billeddannelser, kreativitet og fantasi.

4) Herefter sker der en efterbearbejdning af det, der er kommet op under din rejse, og som du er mest opmærksom på. Efterbearbejdningen kan bestå af samtale og/eller ved at give det oplevede et kreativt udtryk i form af f.eks. tegning, ler eller poesi.

Under hele rejsen er jeg med og hjælper dig med at føle dig tryg, uanset hvad der dukker op.

Dette er en dybdegående psykoterapeutisk metode, hvor intellektet, så vidt muligt, er sat ud af spil, og hvor der er skabt adgang til en bevidst kontakt med følelserne og det, der ligger i vores underbevidsthed og overbevidsthed.

Læs mere om musikterapi. Eller kontakt mig, hvis du vil vide mere.